Velkommen i Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er et tilbud til dig, der går i 7. klasse i Vallensbæk. Du kan komme i klubberne og være en del af aktiviteterne og fællesskabet, indtil du fylder 18 år.

Ungdomsklubben hører under Ungdomsskolen. I Vallensbæk har vi to klubber. Den ene hedder Drivhuset og er placeret på Lundbækvej 5 og den anden, Drop In, ligger i nord ved Pilehaveskolen. 

Du har som ung i Vallensbæk mulighed for at være i klub i eftermiddags – og aftentimerne. Ungdomsklubben giver mulighed for, at du kan være sammen med dine venner, møde nye venner og være sammen med klubmedarbejderne i trygge rammer. Kendetegnet ved ungdomsklubben er, at uanset om du kommer alene eller sammen med andre, så er du en del af fællesskabet. 

I klubben tilbydes forskellige spændende aktiviteter så som mountainbike på Ungdomsskolens egen bane, en tur til skateparken, gå i hallen og spille bold, prøve din musikalske evner på Dj-puljen, strategisk computerspil og ellers bare hænge ud i klubben, spille bordtennis og bordfodbold. Du kan også selv være med til at planlægge, hvad der skal ske sammen med dine venner og klubmedarbejderne.

Du kan for 25 kr. spise aftensmad sammen med dine venner og klubmedarbejderne.

Det koster 50 kr. at være medlem i Vallensbæk ungdomsklub. Medlemskabet gælder et helt skoleår. 

Åbningstider
Drivhuset
Mandag og onsdag fra kl 15:00 til 21:30.
Søndag fra kl. 18:00 til 21:00
Telefonnummer / MobilePay: 2913 3538

Drop In - NB Drop In klubaftener vil foregå i Drivhuset på grund af renovering
Tirsdag og torsdag fra kl 15:00 til 21:30
Søndag fra 18:00 til 21:00