Gå til sideindhold

Uddybning af stillingsprofil til afdelingslederstillingen i Vallensbæk Ungdomsskole

Lidt om Ungdomsskolen:

Vallensbæk Kommune er indbyggermæssigt og geografisk en mindre kommune og har derved styrken i et tæt og lokalt samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og fritidsliv som fx foreninger. Det smitter af på en entreprenant ungdomsskole, og vi ser det som en stor fordel at være på forkant med udviklingen og deltager med stor lyst i opgaver og snitflader som kan styrke børne- og ungelivet i kommunen. Læs evt. mere om kommunen på her

 

Vallensbæk Ungdomsskole, har ud over Almen- og Fritidsundervisning, også Special- og Støtteundervisning, Basis Dansk, partnerskab omkring 10. klasse, Sommerferieaktiviteter, Junior- og Ungdomsklub og herudover er ledelse af Uddannelsesvejledning Vallensbæk også organiseret i Ungdomsskolen.

 

I en af Juniorklubbens afdelinger har vi specialklasser i klubtilbuddet. På trods af at vi har en klub på hver af de tre folkeskoler, arbejder vi med det udgangspunkt, at det er én klub og alle hjælper alle uanset klassetrin. Til specialklassebørnene har vi 2 pædagoger ansat, som særligt følger arbejdet med disse børn – også ind i skoletiden. Derfor vil det være en stor fordel med erfaring eller viden fra specialområdet og lyst til at sparre og understøtte pædagogerne på dette område.

 

Ungdomsskolen er en vigtig medspiller i de unges liv, og vores mål er at alle kommunens unge har et udviklende fritidsliv, som de selv er medskabere af. Vi rummer alle typer unge, både de fagligt stærke, sårbare og udsatte. Vi følger med udviklingen og tager ejerskab for opgaven, også dem som ligger på tværs af afdelinger og institutioner, og her har du mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af børne- og ungelivet i Vallensbæk Kommune.

 

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med ca. 34 fastansatte medarbejdere med mange fagligheder og forskellige opgaver, men vi samarbejder allesammen ud fra et ”udefra og ind” perspektiv og vores organisation er bl.a. baseret på tillid, dialog og nærværende ledelse. Vi er i Ungdomsskolen og Uddannelsesvejledningen, meget optagede af at løse vores daglige kerneopgaver i sammenhæng med resten af kommunen, men er i lige så høj grad optagede af at udvikle vores opgaveløsninger for, og i samarbejde med borgerne.

 

Baggrunden for at søge en afdelingsleder:

Juniorklub og Ungdomsklub vil indtil 1. august 2021 være organiseret med 1 teamleder for Ungdomsklubben og 3 teamledere i Juniorklubben – 1 teamleder på hver klubmatrikel – som refererer til Ungdomsskolelederen. (Se organisationsdiagram for fremtidig ledelse af klubberne nederst i denne beskrivelse.)

 

Fra 1. august vil ledelsen af Juniorklub og Ungdomsklub blive varetaget af vores kommende afdelingsleder som i tæt samarbejde med klubkoordinatorer (1 i hver afdeling) bl.a. skal varetage den pædagogiske ledelse af både Juniorklub og Ungdomsklub. Ledelse af klubberne vil foregå i tæt samarbejde med den administrative afdelingsleder, som varetager den administrative ledelse af begge klubber.

Den fremtidige ændring i ledelse af klubberne er tilendebragt og behandlet i vores lokale MED2 udvalg og høringen fra MED2 udvalget danner bl.a. baggrund for stillingsprofilen til afdelingslederstillingen og denne uddybning.

 

Ledelse i Ungdomsskolen:

Ledelse i Vallensbæk kommune tager afsæt i kommunens grundlag for ledelse af medarbejdere – læs grundlaget for medarbejdere og ledelse i Vallensbæk kommune her

 

Ledelse i Ungdomsskolen er, udover at være baseret på vores kommunes grundlag for ledelse, i høj grad baseret på gensidig tillid, en uformel tone og en flad struktur hvor medarbejdere bliver involveret og har medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Vores afdelinger er velfungerende og har en høj grad af selvstændighed, hvor medarbejdere har ejerskab for opgaven og selv tager initiativ til at skabe de bedste muligheder for vores børn og unge.

 

Du vil indgå i et ledelsesteam sammen med leder af Ungdomsskolen og Uddannelsesvejledningen, afdelingsleder i Uddannelsesvejledningen, afdelingsleder i administrationen og afdelingsleder i Ungdomsskolen. Vores fælles mål er blandt andet at skabe en god sammenhængskraft imellem vores opgaver og medarbejdere og skabe de bedste løsninger for vores borgere. Sammen udvikler vi et godt arbejdsmiljø og skaber udvikling for medarbejderne og os selv. Vi samarbejder om fælles aktiviteter, både for medarbejdere og for vores målgrupper.

 

Dig som leder:

Vi søger en afdelingsleder, som i højere grad vil arbejde med det pædagogiske fremfor det administrative. Den nye afdelingsleder vil på baggrund af erfaring og kompetencer få indflydelse på, hvordan ledelsesopgaverne mellem det pædagogiske og det administrative skal fordeles. Baggrunden for denne fordeling af ledelsen tager udgangspunkt i at vi ønsker, at vores kommende afdelingsleder i højere grad kan hellige sig arbejdet omkring personaleledelse og det pædagogiske arbejde i klubberne, fremfor det administrative. Der skal være mere tid til at være tæt på, og skabe gode relationer til både medarbejdere og børn/unge i klubberne.

 

Vores kommende afdelingsleder skal i høj grad have lyst til at være sammen med børn og unge samt medarbejdere. Tage med på ture og overnatninger, deltage i klubaftener og i det daglige samvær med børn og unge i klubberne. Det kommer fx til udtryk ved, at du foretrækker at være sammen med medarbejderne omkring en aktivitet, fremfor at sidde foran en pc. Vi anser det nemlig som vigtigt at du som afdelingsleder, kan have en finger på pulsen i alle afdelinger, og derved få et overblik over klubberne, og bedre blive i stand til at varetage den daglige ledelse og få samlet trådene på tværs af afdelingerne. Dette arbejde vil kræve, at du kan holde flere bolde i luften på samme tid og at din tilgang til ledelsesrollen er rimelig struktureret.

 

Klubberne er velfungerende og administrerer selv deres budget til materialer og aktiviteter, og det ønsker vi at de kan fortsætte med. Koordinatorerne i klubberne spiller en vigtig rolle for dagligdagen i klubberne, og vores kommende afdelingsleder skal i samarbejde med koordinatorerne, understøtte den høje grad af selvstændighed og samtidig være katalysator for en fortsat udvikling af klubberne. Klubberne er meget optagede af at skabe gode miljøer for børn og unge, og arbejder altid ud fra hvad der er bedst for vores målgruppe. Vi ønsker en afdelingsleder som vil arbejde videre med dette gode udgangspunkt for klubberne, som vil fortsætte en udvikling af klubberne parallelt med udviklingen i samfundet og de lokalpolitiske mål, og som helt naturligt griber de opgaver som dukker op i dagligdagen, uanset om de er små eller store.

 

Du vil også komme til at indgå i et samarbejde med vores kommunale SSP-konsulent og gadeteamet, SFO-lederne samt afdelingsledere og administrativt personale på skolerne.Senest opdateret 18.05.2021 09:39 af REK

Apricore logo